Programmiga saab teha järgmisi arvutusi:

 

✔ 1-faasilised lühisvoolud

 

✔ 3-faasilised lühisvoolud

 

✔ Kaablitele lubatud koormusvoolud

 

✔ Lühisvõimsused

 

✔ Mööduvad lööklühisvoolud

 

✔ Pingekadu

 

✔ Trafo nimivoolud ja lühisvoolud ülem-ja alampinge poolel

 

✔ Trafo magneetimisvool, vajalik näiteks trafo keskpingesularite valikuks

 

✔ Kaitseseadmete omavahelise selektiivsuse hindamine

 

✔ Kaablisoone temperatuuri arvutamine sõltuvalt koormusvooludest

 

 

Programmi viimane versioon on: 4.1.0

 

✔ Lihtsalt kasutatav

✔ Kohandatud kohalikele oludele

✔ Heaks abimeheks elektrivõrkude projekteerijatele

Kas oled tüdinenud tabelites näpuga järge ajamast?

Simelect aitab Sind!

 

 

Simelect 4 on eestikeelne tarkvara madalpingevõrkude arvutusteks.